top of page

Metoda Gottmana

Level 2.png
Maria Kmieciak - 2024-02-25 3.png
gottman_checkup_badge.png
Level 1.png
Maria Kmieciak - 2024-02-25.png

Metoda Gottmana jest ustrukturyzowaną formą terapii par. Wykorzystuje dokładną ocenę i oparte na badaniach interwencje, które bazują na teorii Sound Relationship House (SRH) której celem jest przezwyciężenie barier w związku i wzmocnienie pozytywnych zmian.

Metoda Gottmana: Co to jest?

Metoda Gottmana to unikalne, oparte na badaniach naukowych podejście doradztwa dla par. Opiera się na teorii Sound Relationship House opracowanej przez dr Johna Gottmana i jego żonę dr Julie Gottman. Gottmanowie wykorzystali ponad cztery dekady badań naukowych z udziałem kilku tysięcy par, aby pogłębić  zrozumienie relacji, małżeństwa i terapii par. Podejście to podkreśla znaczenie oceny i rozwoju umiejętności w zarządzaniu konfliktami, pokonywaniu barier, zwiększaniu zrozumienia, naprawianiu dawnych krzywd i poprawianiu więzi w związkach.

Metoda Gottmana zachęca pary do tworzenia map miłości, aby każdy z partnerów mógł dowiedzieć się o stresach, zmartwieniach, nadziejach, radościach i historii drugiej osoby. Podziw i miłość są wzmacniane poprzez wyrażanie szacunku i uznania. 

Metoda Gottmana kładzie nacisk na zarządzanie konfliktami (nie wszystkie konflikty da się rozwiązać). 

Partnerzy uczą się szczerze rozmawiać o swoich przekonaniach i aspiracjach, co pomaga budować zaufanie i zaangażowanie w długotrwały związek.

 

Teoria Metody Gottmana

Podstawą Metody Gottmana jest teoria Sound Relationship House. Teoria SRH składa się z dziewięciu czynników, które są niezbędne dla zdrowych relacji. 

Pary, które chcą zbliżyć się do siebie, są zachęcane do:

 • Budowania map miłości - które, pomogą  partnerom dowiedzieć się więcej o wewnętrznym świecie, radościach, nadziejach i obawach drugiej osoby.

 • Dzielenia się sympatią i podziwem - regularne wyrażanie uznania i szacunku wzmacnia uczucie i zmniejsza pogardę.

 • Zwracania się w stronę partnera - wyrażaj swoje potrzeby, stań się bardziej świadomy ofert połączenia i zwróć się w jego kierunku. Małe szczęśliwe chwile są budulcem szczęśliwego związku.

 • Rozwijania pozytywnej perspektywy - pozytywne nastawienie usprawnia rozwiązywanie problemów i próby naprawy.

 • Zarządzania konfliktem- konflikt jest naturalną częścią wszystkich relacji i może mieć funkcjonalne, pozytywne skutki. Pary muszą zrozumieć, jak rozwiązywać problemy, które są rozwiązywalne i radzić sobie z problemami, które pojawiają się wielokrotnie.

 • Spełniania życiowych marzeń- stwórz komfortowe środowisko, w którym każdy z partnerów będzie mógł szczerze mówić o swoich marzeniach, wartościach i aspiracjach.

 • Tworzenie wspólnego znaczenia - dowiedz się więcej o mitach, narracjach, wizjach i metaforach związku.

 • Zwiększanie zaufania - ważne jest, aby pary wiedziały, że ich partner ich wspiera.

 • Rozwijanie zaangażowania - pary muszą działać w przekonaniu, że ich związek jest podróżą na całe życie, na dobre i na złe. Jeśli relacja ulegnie pogorszeniu, oboje partnerzy muszą być gotowi do pracy nad jej poprawą.

Jak według metody Gottmana działa umysł?

Metoda Gottmana opiera się na prawie 50 latach badań klinicznych, które wspierają ideę, że negatywność ma duży wpływ na mózg i jeśli pary nie podejmą kroków w celu przeciwdziałania tej negatywności, mogą się od siebie oddalić na poziomie emocjonalnym. Podejście to podkreśla i odnosi się do stanów psychicznych i zachowań, które wpływają na intymność. Pomaga również partnerom rozwinąć pozytywne nastawienie, które wpływa  na radzenie sobie z konfliktem i innymi negatywnymi okolicznościami.

W wielu sytuacjach konflikt powoduje, że partnerzy mówią lub zachowują się w sposób, który wydaje się wymykać spod kontroli. Mogą oni wtedy doświadczać reakcji ucieczki, zamrożenia lub walki. Zalanie emocjonalne jest również niezwykle często spotykanym zjawiskiem, na ten stan wpływa aktywowanie układu limbicznego (część mózgu, która kontroluje emocje, wspomnienia i pobudzenie) i układu nerwowego. Co w rezultacie może to znacząco utrudnić zarządzanie konfliktem.

Terapeuci wyszkoleni przez Gottmana uczą partnerów, jak uwolnić swoje emocje, poprawić komunikację i skuteczniej radzić sobie z konfliktami.

Czterej jeźdźcy Gottmana

W Biblii czterej jeźdźcy apokalipsy przedstawiają zbliżający się koniec świata. Podczas studiów nad nauką o związkach dr John Gottman zidentyfikował cztery style komunikacji, które są wysoce wiarygodnymi predyktorami rozwodów. Te negatywne style komunikacji określił mianem "czterech jeźdźców".

Obejmują one:

 • Krytykę - osobisty atak na charakter twojego partnera. Różni się od skargi, która jest zwykle skierowana na konkretny błąd.

 • Pogardę - poczucie, że twój partner jest bezwartościowy i nie zasługuje na twoją uwagę. Jest ono podsycane przez długotrwałe negatywne myślenie o partnerze.

 • Defensywność - typowa reakcja na krytykę, w której oskarżany partner usprawiedliwia swój błąd, próbuje przerzucić winę i odmawia wzięcia odpowiedzialności.

 • Stonewalling - typowa reakcja na pogardę, w której jeden z partnerów zamyka się i odmawia odpowiedzi lub interakcji z drugim.

Badania Gottmana wykazały, że sposób, w jaki pary się kłócą, a także sposób, w jaki godzą się po nieporozumieniu, są ważnymi czynnikami decydującymi o zdrowiu związku. Odkrył on, że 83% małżeństw, na które wpływają czterej jeźdźcy, z czasem staje się stabilne, jeśli oboje partnerzy nauczą się, jak skutecznie godzić się po kłótni.

W jaki sposób Metoda Gottmana powoduje zmiany?

Metoda Gottmana zachęca do pozytywnych zmian poprzez rozbrajanie eskalującej komunikacji werbalnej, usuwanie barier, które wywołują uczucie stagnacji i tworzenie atmosfery, która promuje zrozumienie, empatię, szacunek, uczucie i intymność. Partnerzy dzielą się swoją historią, badają tematy, w których się nie zgadzają i uczą się elementów, które przyczyniają się do zdrowych relacji. Po zapoznaniu się z dynamiką ich związku, ćwiczeniu pozytywnych umiejętności relacyjnych i włączeniu wskazówek od terapeuty, pary nabywają narzędzia do sprawdzania i utrzymywania zdrowego, szczęśliwego związku po terapii.

 

Co dzieje się podczas sesji Metodą Gottmana?

Małżonkowie, którzy rozpoczynają terapię par Metodą Gottmana, rozpoczynają od procesu oceny, który pomaga określić ramy terapeutyczne i interwencje, które będą stosowane podczas leczenia.

 1. Ocena - Podczas oceny terapeuta rozmawia z obojgiem partnerów razem, zanim porozmawia z nimi indywidualnie. Pary dzielą się swoją filozofią związku, historią i celami terapeutycznymi. Wypełniają również kwestionariusze i otrzymują informacje zwrotne na temat swojego związku.

 2. Ramy terapeutyczne - Para i terapeuta decydują o strukturze i parametrach terapii, które najprawdopodobniej będą sprzyjać leczeniu. Rozważania mogą obejmować częstotliwość spotkań pary na terapię, długość każdej sesji i ogólny czas trwania leczenia. 

 3. Interwencje terapeutyczne - Podczas terapii pary uczą się konkretnych technik i strategii, które wzmacniają ich związek w trzech głównych obszarach: przyjaźni, zarządzania konfliktami i tworzenia wspólnego znaczenia. Interwencje te mają na celu pomóc parom nauczyć się zastępować negatywne wzorce pozytywnymi, zbliżyć się do siebie, opracować wspólne cele i zapobiegać nawrotom.

Techniki stosowane w Metodzie Gottmana

Podczas leczenia można stosować różne techniki terapeutyczne.

Niektóre z tych technik obejmują:

 • Tworzenie map miłości.

 • Używanie stwierdzeń "ja" zamiast "ty”.

 • Ćwiczenia oddechowe.

 • Ćwiczenia uważności.

 • Unikanie ostrych początków dyskusji.

 • Wyrażanie swojej opinii bez osądzania lub obwiniania partnera.

 • Uczenie się, jak deeskalować trudną rozmowę.

 • Uczenie się, jak komunikować się, gdy jesteś zalany emocjonalnie.

 • Uczenie się, jak rozładować emocje.

 • Uczenie się, jak uspokoić siebie i partnera.

Terapia par

Terapia par Metodą Gottmana integruje klasyczne techniki terapeutyczne z badaniami naukowymi. Ucząc się i ćwicząc pozytywne umiejętności, pary są w stanie rozwijać i zwiększać poczucie zrozumienia i empatii w kontekście ich związku. Pary uczą się, jak działać, aby zmaksymalizować dobre samopoczucie partnera, unikać negatywnych porównań, minimalizować wady partnera i doceniać jego pozytywne cechy.

W miarę postępów i poprawy relacji pary mogą zacząć wycofywać się z terapii. Mogą rzadziej spotykać się na sesjach i zacząć testować nowo nabyte umiejętności, przygotowując się do zakończenia terapii. Sesja kończąca terapię zapewnia parom poczucie zamknięcia i przypomina im o technikach, których nauczyli się podczas leczenia. Pary mogą spotkać się z terapeutą po sześciu miesiącach, aby upewnić się, że nie powrócą do starych nawyków.

Czy metoda Gottmana działa?

Każdy związek jest wyjątkowy, dr John Gottman wierzy, że wszystkie konflikty w związkach dzielą się na dwie szerokie kategorie:

(1) problem można rozwiązać lub (2) problem jest wieczny i będzie częścią waszego życia, w jakiejś formie, na zawsze. 

Gottman twierdził, że 69% wszystkich problemów małżeńskich ma charakter trwały.

Terapeuci wyszkoleni przez Gottmana są szczególnie skoncentrowani na pomaganiu parom w radzeniu sobie z tego typu powtarzającymi się wyzwaniami.

Metoda Gottmana jest skuteczna dla par ze wszystkich środowisk, w tym związków osób tej samej płci. Zamiast zajmować się konkretnymi problemami, wiele par jest zachęcanych do rozpoczęcia pośrednio od budowania kultury wzajemnego doceniania się. 

Terapeuci Gottmana wierzą, że drobne korekty mogą mieć duży pozytywny wpływ na związek. 

Terapia par metodą Gottmana jest obecnie jedną z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych form doradztwa dla par.

Dla jakiego rodzaju problemów metoda Gottmana jest najlepsza?

Terapia par Metodą Gottmana może być stosowana w leczeniu par ze wszystkich kultur, ras, orientacji seksualnych i grup społecznych. Kwestie, które są często poruszane podczas terapii obejmują:

 • Wyzwania komunikacyjne

 • Częste konflikty

 • Separacja emocjonalna

 • Wyzwania seksualne

 • Niewierność

 • Problemy finansowe

 • Wyzwania związane z rodzicielstwem

Pary z silnym związkiem również mogą skorzystać z terapii par Metodą Gottmana. Mogą wykorzystać to podejście do pogłębienia wzajemnego zrozumienia.

Jakie są zalety metody Gottmana?

Metoda Gottmana jest oparta na wielu badaniach naukowych dotyczących udanych związków.

Jest to skuteczna i elastyczna metoda, co oznacza, że może pomóc ci w pracy nad szerokim zakresem problemów, z którymi możesz się borykać w swoim związku.

Metoda Gottmana może być dla ciebie doskonałym wyborem, jeśli:

* Preferujesz ustrukturyzowane podejście do terapii.

* Doświadczasz wielu problemów w swoim związku, w tym problemów z komunikacją.

* Wkraczasz w nowy etap swojego związku, taki jak ślub, posiadanie dzieci lub praca nad nowym wyzwaniem.

Ustrukturyzowane ramy metody Gottmana zapewniają jasne cele i interwencje. To nie jest tylko rozmowa, będziesz pracować nad konkretnym planem leczenia, aby doprowadzić cię do silniejszego, bardziej satysfakcjonującego miejsca.

Metoda Gottmana jest również skuteczna w rozwiązywaniu różnych kwestii, w tym problemów komunikacyjnych i rozwiązywaniu konfliktów. Może być przydatna, jeśli przechodzisz przez coś trudnego, czujesz, że twój związek stanął w „martwym punkcie” lub po prostu chcesz wzmocnić swoje partnerstwo.

Ma również zastosowanie do różnych etapów relacji, w tym poradnictwa przedmałżeńskiego, nowych związków, dojrzałych małżeństw i par spodziewających się dzieci.

Ograniczenia metody Gottmana

Chociaż terapia par Metodą Gottmana pomogła wielu parom poprawić ich relacje, istnieją pewne ograniczenia tego sposobu leczenia.

Jednym z ograniczeń jest to, że podejście to działa od zewnątrz do wewnątrz, a nie od wewnątrz na zewnątrz. Oznacza to, że pary uczestniczące w terapii muszą zmienić sposób interakcji, jeśli chcą doświadczyć pozytywnych zmian w swoim związku. 

Choć metoda Gottmana jest świetnym sposobem na zajęcie się źródłem trwających konfliktów i ustalenie priorytetów partnera, może ona nie być odpowiednia dla każdego związku.

Metoda Gottmana może nie być właściwym wyborem dla Ciebie, jeśli:

* Doświadczasz osobistych problemów ze zdrowiem psychicznym.

* Masz do czynienia ze złożoną dynamiką związku, np. związku otwarte/poliamoryczne.

 

Indywidualne lub osobiste kwestie związane ze zdrowiem psychicznym nie są głównym celem Metody Gottmana, która koncentruje się przede wszystkim na dynamice między partnerami. Dlatego może ona nie być tak skuteczna w przypadku osób borykających się z problemami ze zdrowiem psychicznym.

Metoda Gottmana kładzie również nacisk na tradycyjną strukturę związku, co oznacza, że aby związek działał, musisz zbudować bardziej intymną relację ze swoim partnerem.

Ta metoda może nie mieć sensu dla twojego związku, jeśli jesteś zainteresowany odkrywaniem nietradycyjnych struktur relacji, takich jak np. związek otwarty/poliamoria.

Jak znaleźć terapeutę?

Jeśli szukasz profesjonalnej pomocy od terapeuty przeszkolonego przez Gottmana, powinieneś sprawdzić Gottman Referral Network (GRN). GRN jest dostępna dla par na całym świecie i jest bezpłatna. Każdy członek GRN przeszedł szkolenie w zakresie terapii par Metodą Gottmana i stosuje techniki budowania relacji Gottmana.

 

Członkowie GRN zapewniają opiekę w zakresie zdrowia psychicznego parom, rodzinom, osobom indywidualnym i dzieciom. Oprócz pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami, mogą również pomagać w takich kwestiach jak lęk, depresja, uzależnienie, trauma i przemoc.

https://www.gottman.com/couples/find-a-therapist/

Instytut Gottmana

Instytut Gottmana został założony przez dr Julie i Johna Gottmanów w 1996 roku. Jego siedziba znajduje się w Seattle w stanie Waszyngton. Celem Instytutu Gottmana jest dzielenie się wynikami badań nad małżeństwem i związkami, aby pomóc edukować, inspirować i leczyć ludzi na całym świecie. Oferuje również szkolenia dla specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego w zakresie opartych na badaniach technik oceny i strategii interwencji. 

John Gottman

John Mordecai Gottman urodził się 26 kwietnia 1942 roku na Dominikanie. Kształcił się w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozwinął zamiłowanie do zaawansowanej matematyki, analizy statystycznej i badań psychologicznych. Podczas swojej ponad 50-letniej kariery opracował liczne formuły, skale i modele matematyczne w celu zidentyfikowania czynników, które przyczyniają się do stabilności związku i rozwodu.

Dr Gottman - jest emerytowanym  profesorem psychologii na Uniwersytecie Waszyngtońskim - otrzymał kilka nagród za swoją przełomową pracę nad małżeństwem i rodzicielstwem.

Niektóre z jego nagród:

 • Cztery nagrody National Institute of Mental Health Research Scientist Awards

 • Nagroda Amerykańskiej Akademii Terapii Rodzinnej za najbardziej zasłużony wkład w badania nad systemami rodzinnymi

 • National Council of Family Relations, 1994 Burgess Award za wybitną karierę w teorii i badaniach naukowych

 • Nagroda Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Małżeńskiej i Rodzinnej dla Wybitnego Naukowca Badawczego

 • Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne Wydział Psychologii Rodziny, Prezydenckie wyróżnienie za wybitny wkład w badania przez całe życie​

bottom of page