top of page

Metoda Gottmana

Level 2.png
Level 1.png
gottman_checkup_badge.png

Metoda Gottmana to forma terapii i edukacji par, która wywodzi się z badań nad związkami prowadzonych przez psychologa Johna Gottmana. Przez ponad 40 lat Gottman identyfikował i testował elementy trwałego związku. Gottman i jego żona, psycholog Julie Schwartz Gottman, stworzyli ramy terapii klinicznej znanej jako Metoda Gottmana i uruchomili Instytut Gottmana - centrum szkoleń, badań i edukacji.

 

Terapia koncentruje się na rozwijaniu praktycznych umiejętności i zrozumienia, które są niezbędne, aby partnerzy utrzymywali sympatię i podziw. Skupia się też na wypracowaniu efektywnych rozwiązań takich problemów, które można pokonać, oraz rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych dotyczących tematów trudnych i nierozwiązanych kwestii. 

Podczas sesji będziemy doceniać mocne strony waszego związku i subtelnie eksplorować obszary, w których można go wzmocnić.

Kiedy stosuje się Metodę Gottmana?

 

Metoda Gottmana to szeroko zakrojona terapia, która służy wszystkim parom, w każdym wieku i na każdym etapie związku.

Dwunastoletnie badania prowadzone przez Gottmana wykazały, że choć pary homoseksualne mają odmienną dynamikę, to pod wieloma względami są porównywalne z parami heteroseksualnymi i odniosą podobne korzyści z zastosowania Metody Gottmana.

 

Metodę można stosować do wielu problemów w związkach, ale może być szczególnie przydatna dla par, które:

 

 • Tkwią w chronicznym konflikcie

 • Starają radzić sobie z niewiernością

 • Zmagają się z problemami komunikacyjnymi

 • Są w stagnacji w związku lub są emocjonalnie zdystansowane

 • Borykają się z trudnościami w konkretnych sprawach, takich jak pieniądze, rodzicielstwo czy seks

 

Cała terapia metodą Gottmana opiera się na wzorcach interakcji pary, a partnerzy uczą się i wdrażają umiejętności budowania relacji i rozwiązywania problemów.

Czego należy się spodziewać?

 

Para rozpoczyna terapię od zapoznania się z Metodą Gottmana. 

Następnie:

 

 • Nawiązanie przez każdego z partnerów relacji z terapeutą poprzez podzielenie się swoją historią, filozofią związku i celami terapii.

 • Dokładne sprawdzenie związku, w tym podjęcie dyskusji na temat, co do którego partnerzy się nie zgadzają.

 • Poznanie składników zdrowego związku, które są wynikiem badań.

 • Wzmacnianie sympatii i szacunku, które jako pierwsze połączyły partnerów.

 • Bezpośredni coaching ze strony terapeuty w zakresie umiejętności współdziałania i rozwijania zaufania.

 • Zdobycie narzędzi do sprawdzania i utrzymywania zdrowia związku po zakończeniu terapii.

 

Metoda Gottmana skupia się nie tylko na dostarczaniu praktycznych umiejętności zarządzania związkami, ale także na głębszym wglądzie w to, jak rozwijała się dynamika związku.

 

Długość terapii zależy od tego, jak poważne są problemy danej pary. Naukowcy badali proces, stosując dziesięć sesji jako punkt odniesienia, ale czas trwania jest ostatecznie decyzją pary i terapeuty.

 

Jak to działa?

 

Metoda Gottmana opiera się na wieloletnich badaniach i obserwacjach dotyczących interakcji między parami. Gottman odkrył, że negatywność ma silny wpływ na nasze umysły i że jeśli pary nie podejmują kroków, aby przeciwdziałać negatywności, to rozchodzą się emocjonalnie. Metoda identyfikuje i odnosi się do stanów emocjonalnych i zachowań, które okazują się być podstawą intymności, oraz pomaga partnerom utrzymać pozytywne nastawienie do siebie, które może ich podtrzymywać w trudnych okolicznościach.

Jak to wygląda?

Po pierwszej wspólnej sesji, kolejne dwa spotkania poświęcone są na sesje indywidualne, tak abym mogła lepiej poznać Wasze osobiste historie i dać Wam możliwość swobodnego wyrażania myśli, uczuć i najtrudniejszych dla Was kwestii. Podczas końcowej oceny terapii podzielę się z Wami zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania i wspólnie ustalimy cele na następne sesje.

 

Kolejne spotkania przebiegają wspólnie. Jednak nie wykluczam indywidualnych sesji, jeśli taka potrzeba się pojawi.

Możecie również spotkać się z propozycją ćwiczeń do pracy własnej.

 

Będziemy regularnie oceniać Wasze zadowolenie i postępy a długość terapii zostanie dostosowana do Waszych potrzeb i celów. 

 

Odchodzenie od terapii polega na stopniowym zmniejszaniu częstotliwości spotkań, abyście mieli okazję wypróbować nowe umiejętności w relacjach i przygotować się do jej zakończenia. 

 

Według Metody Gottmana, zaplanowane są cztery sesje kontrolne: po sześciu, dwunastu, osiemnastu miesiącach i po dwóch latach od zakończenia terapii. Taki cykl sesji kontrolnych znacząco redukuje ryzyko powrotu do niezdrowych wzorców. 

Moim celem jest zapewnienie jak najlepszej jakości terapii, dlatego będziemy systematycznie oceniać skuteczność zastosowanych metod i Wasze postępy.

Metoda skupia się na dziewięciu elementach zdrowego związku, które Gottman nazywa "Domem zdrowego związku". 

Obejmuje ona następujące elementy:

 

 1. Tworzenie map miłości: Ocena, jak dobrze partnerzy znają swój wewnętrzny świat: swoje nadzieje, stresy, zmartwienia i pragnienia.

 2. Dzielenie się sympatią i podziwem: Skupienie się na poziomie szacunku i czułości, który istnieje między parą. Gottman nazywa ten poziom "antidotum na pogardę".

 3. Zwracanie się w kierunku, a nie w stronę: Bycie świadomym swojego partnera i reagowanie, kiedy wyczuwasz, że potrzebuje czegoś emocjonalnego.

 4. Pozytywna Perspektywa: Podchodzenie do problemów i naprawianie niepowodzeń w związku z pozytywnym nastawieniem.

 5. Zarządzanie konfliktem: Konflikt w związku jest nieunikniony, a czasem może być nawet korzystny, jednak zdaniem Gottmana zarządzanie nim różni się od jego rozwiązywania. Niektóre problemy można naprawić, ale wieloma konfliktami w związku trzeba po prostu zarządzać.

 6. Urzeczywistnianie marzeń: Tworzenie atmosfery, która zachęca każdą osobę do szczerej rozmowy o swoich nadziejach, wartościach, przekonaniach i aspiracjach.

 7. Tworzenie wspólnego znaczenia: Zrozumienie ważnych narracji, mitów i metafor dotyczących związku.

 8. Zaufanie: Gottman definiuje zaufanie jako świadomość partnerów, że każdy z nich będzie myślał i działał w najlepszym interesie drugiej osoby.

 9. Zaangażowanie: Świadomość, że twój partner będzie przy tobie w trudnych chwilach i będzie pracował nad ich pokonaniem. Wiąże się z wdzięcznością za to, kim jest twój partner i co robi w związku.

 

Chociaż uwzględnia się indywidualne perspektywy i życzenia. Terapeuci nie przywłaszczają sobie tajemnic.

 

Czego należy szukać u terapeuty par stosującego metodę Gottmana?

 

Podczas gdy wielu terapeutów zna i stosuje zasady z badań nad związkami Gottmana, certyfikowany terapeuta Metody Gottmana ukończył kilka poziomów studiów i szkoleń w Instytucie Gottmana.

Potwierdzenie moich kompetencji w sieci poleceń Instytutu Gottmana:​

https://www.gottman.com/couples/find-a-therapist/

https://gottmanreferralnetwork.com/therapists/maria-kmieciak

bottom of page